Wdrożenie VMware w Outdoor3miasto Sp. z o.o

Zaprojektowaliśmy i z powodzeniem wdrożyliśmy środowisko wirtualizacji VMware w firmie Outdoor3miasto Sp. z o.o.

System pozwolił na znaczne zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury serwerowej. Dokonaliśmy konsolidacji sześciu serwerów fizycznych do jednego serwera VMware ESX.

W dłuższym okresie pozwoli to na oszczędność prądu jak i spowodowało znaczne zmniejszenie ilości czasu poświęcanego na konserwacje maszyn jak i backup systemów.

Backup odbywa się w automatycznym trybie dobowym i eksportowany jest z wykorzystaniem protokołu FC do macierzy dyskowej.