SSWiN i CCTV

Systemy bezpieczeństwa to również dział w którym udało nam się zdobyć bogate doświadczenie. Zajmujemy się SSWiN czyli wszelkimi rodzajami systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz systemami telewizji przemysłowej CCTV. Dodatkowo oferujemy Państwu systemy kontroli dostępu SKD. W tej dziedzinie oferujemy projekt, wykonanie, modernizacje oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wyżej wymienionych systemów bezpieczeństwa

Aby sprostać wszelkim potrzebom klienta wykonujemy również różnego rodzaju audyty bezpieczeństwa oraz niezależne przeglądy systemów SSWiN, CCTV oraz SKD.

Wszelkiego rodzaju informacje uzyskane podczas audytów oraz przeglądów zostają przekazane Państwu w formie protokołu, dzięki któremu możliwe będzie wyeliminowanie wszelkich luk w bezpieczeństwie badanego systemu.

Naszym głównym celem jest dobranie odpowiedniego systemu bezpieczeństwa, który w pełni spełni wymagania klienta. W przypadku preferencji klienta jesteśmy wstanie ustosunkować się do produktów wybranych przez klienta i sprostać każdemu wyzwaniu.

Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę oraz integracje wielu dziedzin i technologii składających się na inteligentne systemu automatyki i bezpieczeństwa.

Oferujemy:

  • Systemy bez­pie­czeń­stwa CCTV, SSWIN, SKD
  • Inte­li­gentne sys­temy zarzą­dza­nia budyn­kiem BMS
  • indy­wi­du­alne roz­wią­za­nia w zależ­no­ści od potrzeb i zadań